Καταγγελίες της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.σχετικά με τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου ΑΛΦΑ στην Χαλκίδα