Κατ' εκλογήν Προαγωγές στους βαθμούς του Υποτμηματάρχη και Τμηματάρχη Β' μέχρι και valeur 1.7.2013