Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Γνωστοποίηση