Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πρακτικού Εκλογής Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής