Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Αρχαιρεσίες 8-13 Δεκεμβρίου 2014