Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -Διευκρινιστική ανακοίνωση συμμετοχόντων στην εκλογική διαδικασία