Κλαδική Σύμβαση μεγάλης συνδικαλιστικής βαρύτητας και ιδιαίτερης θεσμικής αξίας ενέκρινε σήμερα το Γ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε.