ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ