Κλιμάκιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. περιόδευσε στους νομούς Έβρου & Ροδόπης