Κλιμακώνεται ο αγώνας του κλάδου για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών διατάξεων της κυβέρνησης