Κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων που εκπροσωπούν τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους συναδέλφους της Εθνικής Τράπεζας