Κορυφώνονται οι αναδιαρθρώσεις στις τράπεζες με πρόταση εξαγοράς της EUROBANK από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ