Μήνυμα στήριξης στην Εθνική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντηση με Γ.Σ.Ε.Ε.-Ο.Τ.Ο.Ε.-Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.