Μαζικό διάβημα διαμαρτυρίας Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ο.Τ.Ο.Ε. προς την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε.