Μεταταξιακός διαγωνισμος για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών