ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ