Με ανακριβή στοιχεία η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των εργαζομένων