ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε – Σ.Ε.Τ.Π. – ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – INTRUM