Να τηρηθούν οι ομόφωνες αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας της νέας Τράπεζας της 21.12.2001 σχετικά με τις αρμοδιότητες και την οργανωτική της διάρθρωση