ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ