Οι εργαζόμενοι απαντούν στις κυβερνητικές επιθέσεις