Οι θέσεις της Ο.Τ.Ο.Ε. που αφορά στις εξελίξεις στις Τράπεζες και στα δικαιώματα των εργαζομένων