Ολοκληρώθηκαν οι κατά αρχαιότητα προαγωγές μέχρι και valuer 1.7.2013