Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Γιαννακόπουλου στη Γ.Σ. της Ε.Τ.Ε. -29/4/2013