Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Γιαννακόπουλου στη Γ.Σ. των Μετόχων της Ε.Τ.Ε. – 12/7/2013