Ομιλία Προέδρου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γ. Μότσιου στη ετήσια συνάντηση Διευθυντών Δικτύου της Ε.Τ.Ε.