Ομιλία  του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Αθ. Ντεκουμέ στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι,

Απευθύνομαι στη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά στα στοιχεία και στα αποτελέσματα της Τράπεζας, τα οποία άλλωστε παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι συμπερασματικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποτυπώνει με το καλύτερο τρόπο την σταθερά συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του Οργανισμού. Η Εθνική Τράπεζα πατάει σε στέρεες βάσεις και οι προοπτικές διαγράφονται θετικές.

Με καθαρά κέρδη άνω του €1δις και με ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, ο Όμιλος και η Ε.Τ.Ε. υπερέβησαν τους στόχους τους για το 2022.

Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο παραμένει αβέβαιο και ασταθές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, ήταν διάχυτη η αβεβαιότητα και ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που δυστυχώς συνεχίζεται, ενώ παλεύαμε ακόμα να «βγούμε» από την πανδημία, αν και οι επιπτώσεις της είναι ακόμα εδώ.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Τ.Ε. εξακολουθεί να σημειώνει κορυφαίες επιδόσεις στον κλάδο και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αρκεί βέβαια η Διοίκηση να τηρεί συγκεκριμένες βασικές προϋποθέσεις, όπως:

  • Να επενδύει πρώτα και κύρια στο ανθρώπινο δυναμικό της και να αναγνωρίζει εμπράκτως την ιδιαίτερη συμβολή των εργαζομένων στη συνεχιζόμενη θετική πορεία της Ε.Τ.Ε. και του Ομίλου.
  • Να επενδύει στις στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με την πελατεία. Οι πελάτες πρέπει να αισθάνονται ότι η Τράπεζα είναι πρώτα απ’ όλα συνεργάτης και αρωγός στις προσπάθειές τους. Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και τα τραπεζικά στελέχη, να λησμονούν όλα αυτά που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση, όταν είχαν κυριαρχήσει οι λογικές του γρήγορου και εύκολου κέρδους, χωρίς να υπολογίζονται οι καταστροφικές συνέπειες τέτοιων κοντόφθαλμων επιλογών. Λογικές «εύκολου κέρδους» δεν έχουν θέση στην Εθνική Τράπεζα.
  • Να διευρύνει τον ιστορικό, εθνικό και κοινωνικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική δεν είναι «άλλη μία εμπορική τράπεζα». Ο διαχρονικός της ρόλος επιτάσσει την συνεχή άσκηση πολιτικών που να οδηγούν στην ουσιαστική στήριξη της εθνικής και πραγματικής οικονομίας, των μικρών, των μεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων και φυσικά των νοικοκυριών.

κυρίες και κύριοι,

Τα τελευταία χρόνια η Διοίκηση έχει εστιάσει ιδιαίτερα στον μετασχηματισμό της Τράπεζας.

Όμως, ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός, με συνεχή βελτίωση της ψηφιακής υποδομής, πρέπει να συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες της πελατείας και με την αναγκαία ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, οφείλει να διασφαλίζει επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να δουλεύουν ομαλά και αποτελεσματικά το Δίκτυο και οι Μονάδες της Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οφείλω να αναφερθώ και στην αναγκαία και άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής μας εργασιακής πραγματικότητας, τα οποία έχουν πλέον προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, οδηγώντας αφ’ ενός σε εξουθένωση των εργαζομένων, σωματική και ψυχική, αφ’ ετέρου σε διαμαρτυρίες της πελατείας. Ζητήματα που έχουμε ήδη θίξει στις συναντήσεις μας με τη Διοίκηση και αναδείξαμε και πρόσφατα με σχετική ανακοίνωση.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας πρέπει, το αμέσως επόμενο διάστημα, να τεθεί στην κορυφή της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της Διοίκησης και να δοθούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

Διότι οι εργαζόμενοι δίνουν αποδεδειγμένα, καθημερινά, τον καλύτερό τους εαυτό κρατώντας ψηλά την ποιότητα εξυπηρέτησης της πελατείας και τις επιδόσεις της Τράπεζας. Και αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να βρίσκει προσχώματα και να ακυρώνεται στην πράξη από τη διαιώνιση προβλημάτων που έχουν κατ’ επανάληψη τεθεί και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη.

κυρίες και κύριοι,

Σύντομα θα περάσουμε στην εποχή της εκτεταμένης αξιοποίησης και εφαρμογής της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI). Με πολλαπλές εφαρμογές υποστήριξης στους συμβούλους πελατείας στο δίκτυο, στην επεξεργασία δεδομένων, στη διαμόρφωση εξατομικευμένων λύσεων για τον πελάτη και στη λήψη αποφάσεων στη Διοίκηση. Στόχος θα πρέπει να είναι η χρήση της ως μέσο τεχνικής υποστήριξης και όχι υποκατάστασης της γνώσης, των δεξιοτήτων και της εργασίας μας.

Διότι δεν θα εκλείψει η ανάγκη της ανθρώπινης, της φυσικής επαφής, της επικοινωνίας και της συνεννόησης με την πελατεία. Ούτε θα εκλείψει η ανάγκη για έμπειρους, καταρτισμένους εργαζόμενους και στελέχη.

Αυτό δείχνουν μελέτες και πρακτικές του κλάδου μας διεθνώς.

Για αυτό και επιμένουμε στις βασικές μας θέσεις ότι:

  • Για την ομαλή εφαρμογή της ψηφιακής Τραπεζικής, η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της πελατείας. Οι ψηφιακές εφαρμογές είναι εργαλεία και όχι αυτοσκοπός.
  • Το Δίκτυο, αλλά και Μονάδες της Διοίκησης, χρειάζονται άμεσα και επιτακτικά ουσιαστική ενίσχυση, με σημαντικό αριθμό νέων προσλήψεων. Ο διαγωνισμός για πρόσληψη προσωπικού που ήδη «τρέχει», είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα πραγματικά κενά. Το νούμερο πρέπει να αυξηθεί. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ζητήσει και την απορρόφηση του συνόλου του προσωπικού της τ.Olympus Bank που τελεί υπό εκκαθάριση.
  • Η αλόγιστη ανάθεση έργων και εργασιών σε τρίτους, που μετά προσπαθούμε να τα φέρουμε «στα μέτρα μας», δεν είναι βιώσιμη λύση, ενώ μελλοντικά μπορεί να υποκρύπτει και σοβαρούς κινδύνους για την λειτουργία της Τράπεζας. Η εξωτερίκευση εργασιών πρέπει να γίνεται με μέτρο και κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και ανάλυσης των επιπτώσεων.
  • Η Τράπεζα πρέπει, πλέον, να εστιάζει στο σκέλος της ανάπτυξης των εργασιών και όχι της περαιτέρω συρρίκνωσης κόστους. Να στηρίζει την πραγματική οικονομία με κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, χωρίς να αποκλείει κανένα κομμάτι της πελατείας και της κοινωνίας από κατάλληλη και γεωγραφικά προσιτή τραπεζική εξυπηρέτηση. Έτσι η Τράπεζα θα ανταποκριθεί και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Οι εργαζόμενοι ούτε μπορεί ούτε πρέπει να θεωρούνται «αναλώσιμοι» ή «βάρος» για την Τράπεζα. Είναι η στέρεη βάση της αξιοπιστίας και της κερδοφορίας της. Είναι το συλλογικό απόθεμα εμπειριών, ταλέντων και ικανοτήτων, που η Διοίκηση οφείλει να αναγνωρίζει, να διακρατεί και να ενισχύει, με συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της σε  συνθήκες εργασιακής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προοπτικής.   

κύριε Πρόεδρε,

κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει αποδείξει στην ιστορική του πορεία ότι δεν φοβήθηκε ποτέ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών. Είτε μαχητικά, αποφασιστικά και διεκδικητικά, όποτε χρειάστηκε, είτε συμμετέχοντας οργανωμένα στους θεσμικούς διαλόγους, υπερασπιζόμενος πάντα τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά και του Οργανισμού.

Ο σύλλογός μας είναι πάντα ανοιχτός στο διάλογο με τη Διοίκηση όταν αυτός αποσκοπεί στην εξεύρεση κατάλληλων, κοινά αποδεκτών λύσεων, τόσο στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα, όπως ο Κανονισμός Εργασίας, όσο και στα φλέγοντα, πλέον, προβλήματα της εργασιακής μας καθημερινότητας.

Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ανάγκη από μιμητισμούς και υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών που δεν ταιριάζουν με την κουλτούρα της και τον ρόλο της. Θεωρούμε ότι μπορεί και οφείλει να λειτουργεί με όραμα, με ευαισθησία, με ενσυναίσθηση, να πρωτοπορεί και να είναι αυτή που ανοίγει «νέους» δρόμους.

Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιδιώκουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για να έχει η Εθνική Τράπεζα πραγματικά «ανθρώπινο πρόσωπο», για τον εργαζόμενο, τον πελάτη και την κοινωνία.

Γιατί για εμάς, τους εργαζόμενους, η Ε.Τ.Ε. οφείλει να είναι η Τράπεζα και ο εργοδότης «πρώτης επιλογής».

Σας ευχαριστώ.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF