Ομιλία του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σδ Γιώργου Μότσιου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.Τ.Ε.- 26.7.2018