Ομιλία του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Γ.Σ. των Μετόχων της Ε.Τ.Ε. -17.11.2015