Ομιλία του Προέδρου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Γ.Σ. της Ε.Τ.Ε. 28/6/2012