ΟΜΙΛΙΑ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ