ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σδ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 9/4/2016