ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σδ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.