Ουσιαστικότερα μέτρα αποτροπής των ληστειών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες μέθοδοι των εγκληματιών, ζητά η Ο.Τ.Ο.Ε.