ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ!