ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ- ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ