Ο κλάδος σε αγωνιστική ετοιμότητα για τα Ταμεία Υγείας