Ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποχώρησε από την Γ.Σ. της Ε.Τ.Ε.