Ο ΣΥΕΤΕ παρεμβαίνει μαζί με το Σ.ΕΠ.Ε. για την τήρηση του ωραρίου