Γραμματείες

Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, Ασφαλιστικού & Ειδικών Θεμάτων


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349931

Γραμματεία Επιστημονικής Στήριξης, Μετασχηματισμού & Εκπαίδευσης


Ιδιότητα

Όνομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Μανταζής Βασίλης

Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2310295146

Γραμματεία Αθλητισμού, Πολιτισμού & Αλληλεγγύης


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Πάνος Γεράσιμος

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349912

Γραμματεία Υγείας & Ασφάλειας


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Σιδέρης Αναστάσιος

Τομέας Τ.Υ.(018)

2103348174

Γραμματεία Ενοποίησης Συλλόγων


Ιδιότητα

Όνομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Νικολουδάκης Κλεάνθης

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349929

Γραμματειακή Υποστήριξη : Βατσολάκη Ελένη, Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τηλ.: 2103349927