Γραμματείες

Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων, Ασφαλιστικού & Ειδικών Θεμάτων


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349931

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μπαλτούμα Ματούλα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349928

Γραμματεία Επιστημονικής Στήριξης, Μετασχηματισμού & Εκπαίδευσης


Ιδιότητα

Όνομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Μανταζής Βασίλης

Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2310295146

Γραμματειακή υποστήριξη

Βελέντζα Βαρβάρα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε

2103349927

Γραμματεία Αθλητισμού, Πολιτισμού & Αλληλεγγύης


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Πάνος Γεράσιμος

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349912

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βελέντζα Βαρβάρα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349927

Γραμματεία Υγείας & Ασφάλειας


Ιδιότητα

‘Ονομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Σιδέρης Αναστάσιος

Τομέας Τ.Υ.(018)

2103348174

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μπαλτούμα Ματούλα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349928

Γραμματεία Ενοποίησης Συλλόγων


Ιδιότητα

Όνομα

Κατάστημα

Τηλέφωνο

Γραμματέας

Νικολουδάκης Κλεάνθης

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349929

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μπαλτούμα Ματούλα

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

2103349928