Γραμματείες

Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Ασφαλιστικού

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας


Γραμματειακή ΥποστήριξηΜπαλτούμα Ματούλα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2103349928

Γραμματεία Επιστημονικής Στήριξης & Τεκμηρίωσης

Ιδιότητα
ΌνομαΚατάστημα
Τηλέφωνο
Γραμματέας

Γραμματειακή υποστήριξηΒελέντζα ΒαρβάραΣ.Υ.Ε.Τ.Ε
2103349927

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων & Εκπαίδευσης

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας

Γραμματειακή ΥποστήριξηΜπαλτούμα Ματούλα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε
2103349928

Γραμματεία Θεσμών, Ίσων Ευκαιριών & Ενοποίησης Συλλόγων

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας
Γραμματειακή ΥποστήριξηΒελέντζα Βαρβάρα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.2103349928

Γραμματεία Αθλητισμού, Πολιτισμού & Οργανωτικού

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας
Γραμματειακή Υποστήριξη
Βελέντζα Βαρβάρα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2103349927

Γραμματεία Υγιεινής & Ασφάλειας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας


Γραμματειακή Υποστήριξη
Μπαλτούμα Ματούλα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2103349928

Γραμματεία Νέων & Αλληλεγγύης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας
Γ.Β.Ε Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2310295145
Γραμματειακή Υποστήριξη
Βελέντζα Βαρβάρα
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
2103349927

Γραμματεία Θεμάτων τέως ProBank

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματέας
             αναπλ.
Γραμματειακή ΥποστήριξηΜπαλτούμα ΜατούλαΣ.Υ.Ε.Τ.Ε.2103349928