Γραφείο Βορείου Ελλάδος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ θέλοντας να ενισχύσει την άμεση και καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη του στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργεί γραφείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το Γραφείο Βόρειας Ελλάδας του ΣΥΕΤΕ, δρώντας στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου καθώς και για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Με διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων, περιοδείες, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις στα καταστήματα και ανακοινώσεις, προσπαθεί να διευκολύνει και να οργανώσει τη συνδικαλιστική δράση των μελών του στη Βόρεια Ελλάδα. Φροντίζει για την εκλογή περιφερειακών οργάνων (Παραρτημάτων του ΣΥΕΤΕ ανά νομό, Επιτροπές Αντιπροσώπων του στα Καταστήματα), ώστε να ενισχύσει τους αντιπροσωπευτικούς- δημοκρατικούς θεσμούς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΣΥΕΤΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Η άμεση σύνδεσή του με τα περιφερειακά όργανα έχει σαν αποτέλεσμα την αμφίδρομη ενημέρωση που οδηγεί σε καλύτερη και ταχύτερη καταγραφή των προβλημάτων και επιτάχυνση των λύσεων.

Με εισηγήσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο βοηθά στη χάραξη του διεκδικητικού πλαισίου και της δράσης του Συλλόγου, ενώ η σύνδεσή του με τις γραμματείες του Συλλόγου διευκολύνει τις δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα (αθλητικές, πολιτιστικές κλπ).

Τα μέλη του Δ.Σ. που στελεχώνουν το Γ.Β.Ε. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είναι :

Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
Τηλέφωνο
e-mail
Μούτσης ΚυριάκοςΑ’ Αντιπρόεδρος/Επικεφαλής του Γραφείου Βορείου Ελλάδος
2310295138 – 35138 (διεπιλογικά)moutsis@syete.gr
Μανταζής ΒασίληςΜέλος Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.2310295146 – 35146 (διεπιλογικό)mantazis@syete.gr
Πουρνάρας ΓιώργοςΑποσπασμένος2310295145 – 35145 (διεπιλογικό)pournaras@syete.gr

Γ.Β.Ε. ΣΥΕΤΕ:

Ερμού 28- 4ος όροφος, Τ.Κ. 54624

Τηλ. 2310295141,  Fax: 2310290370 (διεπ. 30370),  E-mail: gbe@syete.gr,

Γραμματειακή Υποστήριξη:

  τηλ.επικ. : 35141