Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απαιτεί ουσιαστικό διάλογο με τον Πρόεδρο της Ε.Τ.Ε.