Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απορρίπτει τις προτάσεις της Διοίκησης