Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν συμμετέχει στην απεργία της 5ης Οκτωβρίου 2011