Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ