Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ