Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο του Μανώλη Γουρνιεζάκη