Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ενεργοποιεί το Απεργιακό Ταμείο στηρίζοντας τους συναδέλφους απεργούς