Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα περιφρουρήσει τον απεργιακό του αγώνα