Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 στις 19.30 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κοίλα